Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2000

Termostatizácia bytového domu Ovručská 6, Košice : inv. Vlastníci bytov Ovručská
Hydraulické zaregulovanie a termostatizácia domu.
Plastokno – prevádzková budova Košice : investor Plastokno Košice
Kondenzačný zdroj tepla, vykurovacie rozvody.
Rekonštrukcia stolárskej dielne a sušicky Obal servis Streda nad Bodrogom : Obalservis
Zdroj tepla na drevný odpad výkonu 100 kW, sálavé panely, pneudoprava pilín.
Plynová kotolňa Messer – Tatragas Košice – Bociar : inv. Messer Bratislava
Plynová kotolňa výkonu 200 kW, rekonštrukcia rozvodov pre teplovzdušné a radiátorové vykurovanie.
Plynofikácia kotolne Sklotex Hlinné : inv. Sklotex Revúca
Parný kotol výkonu 2,5 t/h s príslušenstvom.
Odovzdávacia stanica OS 541/2 Gudernova ul. Košice : inv. TEHO Košice
Odovzdávacia stanica horúca voda – teplá voda pre bytové domy výkonu 850 kW, rekonštrukcia sekundárnych rozvodov bezkanálovým spôsobom, hydraulické zaregulovanie napojených bytových domov.
Odovzdávacia stanica SOU strojárske Strojárenská ul. Košice : inv. MH Bratislava
Odovzdávacia stanica horúca voda – teplá voda výkonu 2,7 MW s decentralizovanou ekvitermickou reguláciou pre jednotlivé objekty.
Tauris – rekonštr. napájacieho hospodárstva Rimavská Sobota : Tauris Rim. Sobota
Rekonštrukcia napájacieho hospodárstva centrálnej parnej kotolne výkonu 8 t/h v areály podniku.
Rekonštrukcia budovy – vináreň Hlavná 59 Košice : inv. Magistrát mesta Košice
Rekonštrukcia priestorov budovy z hladiska ústredného vykurovania a vzduchotechniky.
Čistička odpadových vôd – zmena UK. Svidník : inv. VVaK Košice
Decentralizácia zdroja tepla podla nového využitia objektov, nové vykurovacie rozvody.
Rekonštrukcia kotolne TKB Revúca : inv. Slov. Telekomunikácie Košice
Plynofikácia kotolne výkonu 400 kW, termostatizácia vykurovacích rozvodov.
Termostatizácia administr. budovy + odovzdávacia stanica SMZ Jelšava : SMZ Jelšava
Odovzdávacia stanica para – voda, termostatizácia vykurovacích rozvodov, rekonštrukcia vonkajších rozvodov.
Vyvíjač pary VKZ Čečejovce : investor Tajba Čana
Vyvíjač pary výkonu 500 kg/h pre potreby technológie.
Kotolňa rádu Uršulíniek Hlavná ul. Košice : inv. Rád Uršulíniek Košice
Teplovodná kotolňa výkonu 250 kW, decentrálna ekvitermická regulácia.