Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 1997

ATS studenej vody, rekonštrukcia operačných sálov NsP Kráľovský Chlmec
Zabezpečenie havarijnej zásoby studenej vody pre nemocnicu, klimatizácia operačných sálov.
Tatranská mliekáreň Stará Ľubovňa
Parná kotolňa výkonu 1,2 t/h. s rekonštrukciou rozvodov
Propagačno – obchodné centrum VSŽ Alžbetina ul. 21, 23 Košice : inv. VSŽ Košice
Strešná plynová kotolňa o výkone 250 kW, vykurovacie rozvody podlahové a radiátorové.
Tauris – Nitria Mojmírovce : investor Tauris Rim. Sobota
Parný kotol pre potreby technológie s príslušenstvom.
Plynofikácia kotolne Baker a.s. Kráľovský Chlmec : inv. Baker a.s. Kráľ. Chlmec
Plynová kotolňa výkonu 480 kW, rekonštrukcia rozvodov.
Plynofikácia kotolne Gemtex Rožnava : investor Gemtex Rožnava
Plynová kotolňa výkonu 1,2 MW, rekonštrukcia vzduchotechniky.
Rekonštrukcia kotolne CK1 Revúca : investor RETES Revúca
Centrálna plynová kotolňa výkonu 12,4 MW.
Rekonštrukcia hotelov Ľadová a Jas Dobšinská ľadová jaskyňa
Plynové kotolne na propan o výkone 200 kW, vykurovacie rozvody.
Sporitelňa Svidník : investor Slov. Sporitelňa Bratislava
Strešná plynová kotolňa, vzduchotechnika, vykurovacie rozvody.
Rekonštrukcia Leteckej vojenskej nemocnice Košice : inv. LVN Košice
Úprava odovzdávacej stanice, rekonštrukcia rozvodov a klimatizácie.
Stredné odborné ucilište Kežmarok
Plynofikácia kotolne, termostatizácia vykurovacích rozvodov.
Kotolňa ESTAP Fiľakovo : investor ESTAP Fiľakovo
Parná a teplovodná plynová kotolňa o výkone 1 t/h a 340 kW.
Vzdelávacie stredisko ministerstva financií Tatranská Lomnica : inv. MF Bratislava
Strešná plynová kotolňa výkonu 280 kW, rekonštrukcia rozvodov.
Šrobárove kasárne ul. Komenského Košice : inv. USNMV Košice
Decentralizácia zdroja tepla, rekonštrukcia rozvodov.
Nadstavba bytových domov park Duklianskych obetí Košice : inv. BPMK Košice
Bytové jednotky so samostatným zdrojom tepla, vykurovacie rozvody.