Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 1999

Rekonštrukcia bytového domu Brezová ul. Košice : inv. Karea Košice
Decentralizované bytové zdroje tepla, vykurovacie rozvody.
Obnova objektu Alianz Hlavná Košice : investor Alianz Bratislava
Plynová kotolňa výkonu 98 kW, vykurovacie rozvody podlahové a radiátorové.
Bytové domy Kopa – Girbeš Košice : investor Investconsul Košice
Decentralizované zdroje tepla, vykurovacie rozvody.
Rekonštrukcia kotolne Ekothermal 99 Košice – Barca : inv. Ekothermal Košice
Plynová kotolňa výkonu 280 kW.
Rekonštrukcia ohrevu TUV NsP Gelnica : inv. NsP Gelnica
Ohrev TUV doskovými výmenníkmi s využitím predhrevu kondenzátom.
Telekomunikačná budova TKB Štrbské Pleso : inv. Slov. Telekomunikácie Košice
Rekonštrukcia vykurovacích rozvodov objektu s reguláciou po podlažiach.
Realizácia vyvíjača pary pre VKZ Plešivec : inv. Hydina ZK Košice
Plynový vyvíjač pary výkonu 600 kg/h pre poreby technológie.
Areál Jahodná
Kogeneračný zdroj tepla pre lyžiarsky areál – štúdia.
Areál Anička Košice : investor Ekothermal Košice
Plynová kotolňa výkonu 450 kW, vykurovacie rozvody.
2 x 13 b.j. Adlerova ul. Košice : inv. Solidstav Košice
Bytové zdroje tepla, vykurovacie rozvody.
Rekonštrukcia a dostavba domu hostí Úradu vlády Košice : inv. Úrad vlády SR
Úprava plynovej kotolne, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov.
Rekonštrukcia plavárne Rumanova ul. Košice : inv. TEHO Košice
Úprava odovzdávacej stanice, ohrev bazénovej vody, podlahové vykurovanie.
Letecká vojenská nemocnica – rekonštrukcia chirurgie Košice : inv. LVN Košice
Úprava rozvodov pre klimatizáciu a podlahové vykurovanie.
Práčovna a čistiaren Študentská ul. Košice : inv. Práčovna Košice
Decentralizácia zdrojov pary pomocou vyvíjačov pary, výkonu 1,6 t/h., rekonštrukcia parných rozvodov, teplovodné zdroje pre vykurovanie.
Rekonštrukcia komína pre DPMK Košice – Džungla : inv. DPMK Košice
Zamedzenie kondenzácie spalín v komínovom telese.