Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2005

Objektové regulačné uzly pre Z.Š. a M.Š. v meste Košice, inv. Magistrát mesta Košice odbor školstva
Útlmová regulácia objektov M.Š a Z.Š. v čase noci, voľných dní a prázdnin. V jednej M.Š. osadenie tepelného čerpadla. Investičný náklad 16 mil. Sk.
Rekonštrukcia ohrevu TUV v kotolniach PK3 a Sever, Trebišov, inv. Bytový podnik Trebišov
Náhrada veľkoobjemových zásobníkov TUV za doskové výmenníky tepla s minimálnou akumuláciou v dvoch centrálnych kotolniach mesta Trebišov. Investičný náklad 8 mil. Sk.
Kotolňa na biomasu Slavošovce, inv. Raden Košice
Zriadenie kotolne na drevnú štiepku pre centrálne vykurovanie a ohrev TUV v meste Slavošovce s chránenou skládkou štiepky, mechanickým podávaním do kotlov, odstredivé cistenie spalín. Investičný náklad 9 mil. Sk.
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Šrobárove gymnázium, Zdravotnícka škola, gymnázium Máraiho Košice
Decentralizácia tepelného hospodárstva škôl s novým horúcovodným rozvodom, výmenníkovými stanicami, rekonštrukciou vykurovacích rozvodov s termostatizáciou. Investičný náklad 26 mil. Sk.
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva stredného odborného učilišta Viničky, inv. Košický samosprávny kraj
Decentralizácia areálu SOU z bývalých centrálnych elektrokotolní na objektové zdroje tepla pomocou tepelných čerpadiel vzduch – voda s doplnkovými kotlami, ohrev TUV cez tepelné čerpadlá s podporou solárnych kolektorov. Investicný náklad 18 mil. Sk.
Novátor – prevádzková budova a predajna Košice, inv. Novátor Košice
Prevádzková budova s predajňou a ubytovacou častou, kombinácia podlahového a radiátorového vykurovania.
Rekonštrukcia vzduchotechniky v Spoločenskom pavilóne Košice – Terasa, inv. Terasa – byty Košice
Rekonštrukcia vetrania a teplovzdušného vykurovania hál jedálne, telocvične a spoločenskej sály s riešením spätného získavania tepla, rekonštrukcia ohrevu vzduchotechnických ohrievačov. Investičný náklad 6 mil. Sk.
Rekonštrukcia strednej pedagogickej školy v Levoči, inv. Mesto Levoča
Rekonštrukcia bývalých kasární na učebné priestory s kuchyňou, jedálňou a telocvičňou, decentrálne zdroje tepla s kondenzačnými kotlami v podkrovných priestoroch. Investičný náklad 5 mil. Sk.
Rekonštrukcia bytového domu Štefánikova ul.2, Košice, inv. Karea Košice
Bytový dom s centrálnou výmenníkovou stanicou napojenou na SCZT Košice, byty napojené cez bytové odovzdávacie stanice bezčerpadlové s prípravou TUV, jedným meraním spotreby tepla.