Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2002

Rekonštrukcia ohrevu TUV mestskej kotolne Tornaľa, inv.: Správa bytov Tornaľa
Rekonštrukcia prípravy TUV pre 80 b.j. kombinovaným spôsobom pomocou doskového výmeníka tepla.
Parná kotolňa Kofemarket Prešov, inv.: Kofemarket Prešov
Nová parná kotolňa o výkone 0,5 t/h sýtej pary s výmeníkom pre prípravu hygienickej pary pre potravinárske účely.
Rozšírenie kliniky rádioterapie a onkológie FN L. Pasteura Košice, inv.: FN Košice
Novostavba kliniky s dovedením médií pre potreby vykurovania, vzduchotechniky a prípravy TUV.
Všeobecná úverová banka Košice – centrum Bačíkova ul. : VÚB Košice
Koncepcia rekonštrukcie pre budovu na Bačíkovej ulici v Košiciach komplexne vo všetkých profesiách.
Rekonštrukcia Domu hostí Košice, inv. Úrad vlády SR
Rekonštrukcia priestorov Domu hostí, novostavba sauny.
Rekonštrukcia detskej onkológie FNsP Košice, inv. FNsP Košice
Rekonštrukcia priestorov lôžkovej časti, odovzdávacej stanice para – voda, klimatizácie, parnej časti rozvodu s kondenzátom.
Kláštor Uršulíniek Hlavná ul. Košice, inv. Rád uršulíniek
Rekonštrukcia kotolne na plyn, hydraulické zaregulovanie rozvodov a termostatizácia vykurovacích vetiev.
Grécko katolícke farské centrum Vyšný Mirošov, inv. Farské centrum Vyšný Mirošov
Novostavba farského centra s kostolom, plynovou kotolňou, podlahovým a radiátorovým vykurovaním, solárne kolektory pre ohrev teplej vody a podpora vykurovania.
Plynofikácia vojenského útvaru VU Moldava nad Bodvou, inv. MO – SR
Decentrálna plynofikácia areálu voj. útvaru cez dvanásť plynových kotolní s riešením centrálneho energetického velínu na regulovanie teploty a havarijných stavov.
Rekonštrukcia komína Elektráren Vojany, inv. Elektráren Vojany
Návrh chladenia spodnej časti výsypky komína gravitačným vetraním na dodržanie urcenej teploty základov komína.
Prepracovanie ohrevu TUV v O.S. SBD 2, Košice, inv. SBD2 Košice
Rekonštrukcia prípravy teplej vody v odovzdávacej stanici.
Aquadream Trnava pri Laborci, inv. J.H. Aquarium Michalovce
Plynová kotolňa o výkone 220 kW, akumulačný ohrev aquariovej vody s kombinovaným solárnym ohrevom, prípravou TUV.