Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 1998

Rekonštrukcia objektu ČSOB Košice : investor ČSOB Bratislava
Strešná plynová kotolňa výkonu 580 kW, vzduchotechnika, podlahové a radiátorové rozvody.
Rekonštrukcia kotolne Elit produkt Spišská Nová Ves : inv. Elit produkt SNV
Parná kotolňa výkonu 12 t/h, odovzdávacie stanice, vykurovacie a technologické rozvody.
Administratívna budova Strojservis Senný trh Košice : inv. Strojservis Košice
Plynová kotolňa výkonu 110 kW, vykurovacie rozvody.
Odovzdávacia stanica OS 1051 Košice : inv. Hutné stavby Košice
Odovzdávacia stanica výkonu 3,8 MW pre bytové domy.
Zateplenie bytového domu 999 Vranov nad Topľou : inv. Byt. podnik Vranov
Termostatizácia bytového domu, zaregulovanie vonkajších rozvodov.
Teplofikácia areálu Molnlycke Gemerská Hôrka : inv.
Štúdia teplofikácie areálu, návrh zdrojov tepla.
Rekonštrukcia objektu ELV Krmanova ul. Košice : inv. ELV Bratislava
Teplofikácia objektu s strešnou plynovou kotolňou výkonu 300 kW.
Kultúrny dom Štós : investor Obecný úrad Štós
Teplovodná kotolňa na drevný odpad výkonu 280 kW, vykurovacie rozvody.
Autocentrum Renault Košice – Barca : inv. SWAM Košice
Decentralizované plynové kotolne, sálavé plynové infražiariče.
Detská nemocnica pri FNsP Košice : inv. MZ Bratislava
Rekonštrukcia parných a teplovodných rozvodov, odovzdávacia stanica para – voda výkonu 800 kW.
Vajex Kežmarok : investor Vajex Kežmarok
Teplovodná plynová kotolňa výkonu 1,08 MW, rekonštrukcia rozvodov.
Martinská fakultná nemocnica – rekonštrukcia Martin : inv. Johnson Control Blava
Plynová kotolňa výkonu 2,2 MW, decentralizované zdroje tepla, rekonštrukcia vonkajších rozvodov.
Rehabilitačné stredisko VSŽ Košice – Šaca : investor VSŽ Košice
Odovzdávacia stanica para – voda, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov.
Oprava ubytovacej budovy Dopravná 1 Trebišov : inv. MO Bratislava
Plynová kotolňa výkonu 150 kW, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov.