Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Úvod

Výber vhodného vykurovacieho a klimatizačného zariadenia je náročná úloha.

Treba sa zamerať na niektoré dôležité faktory, a to: účinnosť a kvalitu zariadenia, bezproblémovú prevádzku a zaručený servis zariadenia.

Široký výber sortimentu umožňuje zákazníkovi vybrať si naozaj tú najvhodnejšiu variantu vykurovania, vetrania a zdroja tepla so zameranim sa na netradične zdroje tepla, a tým zvýšiť tepelný komfort vykurovaných a vetraných priestorov.

Jednotlivé vlastnosti zariadení nie je dobré podceniť, pretože vykurovanie je súčasťou nášho každodenného života a komfortný vykurovací systém dotvára atmosféru domova, pracoviska, rekreácie.

Kancelária

Projektová kancelária bola založená v roku 1992 osamostatnením sa, odchodom z projektového ústavu Stavoprojekt Košice, kde som pracoval od ukončenia školy. Zastával som funkciu vedúceho projektanta profesie ústredného vykurovania.

Projektová kancelária zabezpečuje komplexne projektovú prípravu stavieb vo všetkých profesiách ako aj inžiniersku činnosť. Počas svojej existencie sme spracovali viac ako 650 zákazok.

Činnosť projektovej prípravy zabezpečujeme vlastnými kapacitami a formou subdodávok pre ostatné profesie súvisiace s projektovou činnosťou.

Od roku 1993 som znalcom vymenovaným Krajským súdom v Košiciach s ev. číslom 80249 pre odbor energetika a odvetvie ústredné vykurovanie a kúrenárske zariadenia, pre odbor strojárenstvo a odvetvie vzduchotechnika, odhad cien strojných zariadení.


Ing. Alexander Lieskovský