Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2007

Dom sociálnych služieb sv. Anny Poproč
Rekonštrukcia vykurovania a decentralizácia zdroja tepla na ubytovaciu a sociálnu čast s kombinovanou výrobou tepla z plynových závesných kotlov a z kotlov na kusové drevo.
Administratívna budova ABC Klima Košice, inv. ABC Klima
Novostavba budovy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom voda – voda, temperovaním pomocou betónového jadra BTK v zime aj lete, dokurovaním a chladením podokennými fan-coilami. Zdroj nízkopotencionálneho tepla je vrtaná studňa s výdatnostou 3 l/s.
Rekonštrukcia plynovej kotolne detskej psychiatrickej liečebne Hran, inv. DPL Hran
Zdroj tepla s kondenzačnými kotlami s veľkým rozsahom tepelného výkonu doplnený o solárne kolektory podporujúce ohrev teplej pitnej vody a vody vonkajšieho bazéna. Investičný náklad 3,5 mil. Sk.