Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2001

Spoločenské centrum Optima Košice : investor Optima Bratislava
Riešenie náhradného zdroja pre nákupné a obchodné centrum o výkone 1250 kVA.
Spoločenské centrum Optima Košice : investor Optima Bratislava
Riešenie zdroja a rozvodov chladu pre obchodné jednotky a klimatizáciu o výkone 3,2 MW.
Farské centrum Hanušovce nad Topľou
Teplovodné vykurovanie chrámu a spolocenského centra s samostatnými zdrojmi tepla.
Stavebné úpravy detskej onkológie FNsP Košice : inv. FNsP Košice
Rekonštrukcia odovzdávacej stanice výkonu 1,9 MW, úpravy rozvodov pary, chladu, teplovodného vykurovania.
Rekonštrukcia kotolne DYHA s.r.o. Moldava nad Bodvou : inv. Dyha Moldava
Rekonštrukcia parnej kotolne na drevný odpad, rekonštrukcia rozvodov naparovacích nádrží s automatickou reguláciou výkonu.
Budova SITEL – TELEHOUSE Bratislava : investor SITEL Bratislava
Štúdia kombinovaného zdroja tepla pre technologickú budovu o výkone 3,15 MW.
Komunita sestier Uršulínok Hlavná ul. 66, Košice : inv. Rád Uršulíniek Košice
Termostatizácia objektu kláštora s rozdelením rozvodu podľa prenajímaných priestorov.
Rekonštrukcia 17 b.j. nájomných bytov Medzev : investor mesto Medzev
Rekonštrukcia obchodných priestorov na nájomné byty v centre mesta.
Všeobecná úverová banka Košice – mesto Strojárenská ul. : VÚB Košice
Rekonštrukcia bankových hál na 1. 2. N.P. na Strojárenskej ulici
Plynofikácia a teplofikácia objektov VÚ 5728 Moldava nad Bodvou : inv. MO Blava
Decentralizácia technicky dožitého zdroja tepla na paru, na teplovodné objektové kotolne s individuálnou reguláciou a centrálnym velínom, súhrný výkon 2,4 MW.
Rekonštrukcia komína EVO – 1 Vojany, vetranie výsypky : investor EVO Vojany
Návrh gravitačného vetrania priestoru pod výsypkou komína s dodržaním maximálnej teploty.
Areál Solidstav Košice – Barca : investor Solidstav
Návrh ústredného vykurovania výrobných dielní s kombinovaným zdrojom tepla na zemný plyn a drevný odpad o výkone 95 kW.
Všeobecná úverová banka Košice – mesto Strojárenská ul. : VÚB Košice
Koncepcia rekonštrukcie vykurovania pre budovu na Strojárenskej ulici v Košiciach.
Solárne kolektory pre rodinné domy
Schémy zapojenia a dispozičné osadenia slnečných kolektorov pre rodinné domy s bazénami, s podlahovým vykurovaním a kombinovanou prípravou teplej úžitkovej vody.