Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2006

Rekonštrukcia energetického hospodárstva Mestskej krytej plavárne Košice, inv. Mestská cast Košice – Staré mesto
Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla krytej plavárne s výkonom 3 MW, rekonštrukcia podlahového vykurovania, rekonštrukcia vzduchotechnických jednotiek. Investičný náklad 12,5 mil. Sk.
Veža riadenia letiska Prešov, inv. Min. obrany SR
Teplofikácia riadiacej veže letiska so zálohovaním zdroja tepla.
Objektové odovzdávacie stanice tepla na okruhoch centrálnych kotolní PK3 a OC Astra Trebišov, inv. Bytový podnik Trebišov
Prepracovanie štvortrubkového rozvodu na dvojtrubkový z centrálnych kotolní, umiestnene domových výmenníkových staníc s ohrevom TUV, hydraulické zaregulovanie vonkajších rozvodov. Investičný náklad 24 mil. Sk
Azylové zariadenie Vlachy, inv. Ministerstvo vnútra SR
Teplofikácia ubytovacích objektov centra s napojením na kotolňu dvojtrubkovým rozvodom, zdroj tepla s kotlami na biomasu – drevnú štiepku s výkono 1,2 MW, mechanizovanou skládkou drevnej štiepky, vonkajšie rozvody z predizolovaných potrubí v bezkanálovom prevedení. Investičný náklad 8 mil. Sk.
Chata vo Vrátnej doline, inv. Omnitrade
Vykurovanie ubytovacej chaty elektroakumulacným spôsobom s akumulovaním na prerušované nabíjanie akumulacných nádrží. Investičný náklad 1 mil. Sk.
Rekonštrukcia parovodu – vetva Ferostav v USS Košice, inv. Energoservis Košice
Rekonštrukcia technicky dožitého potrubia parovodu s výpočtom novej prenosovej kapacity pre odberové miesta výmenníkovej stanice, vykurovania, technológie sušenia a sterilizácie dreva. Investičný náklad 2 mil. Sk.
Rekonštrukcia vykurovania haly Obalservis v USS Košice, inv. Obalservis Košice
Teplovzdušné vykurovanie drevárskej a zámocníčkej dielne z rekonštruovanej výmenníkovej stanice pomocou podstropných jednotiek pre vysoké haly s prisávaním cerstvého vzduchu, centrálnou reguláciou teploty. Investičný náklad 4 mil. Sk.
Rekonštrukcia kotolne VSŽ – Labstroj Medzilaborce, inv. Labstroj Medzilaborce
Odstavenie centrálnej kotolne areálu s novou kotolnou pre administratívu a šatne, sálavým vykurovaním výrobných hál plynovými tmavými žiaričmi. Investičný náklad 8 mil. Sk.
Liečebné centrum Šamorín – Cilistov, inv. Merkátor Košice
Spracovanie rozvodu geotermálnej vody z vrtu do kotolne s tepelnými čerpadlami, odvedenie geotermálnej vody pre liečebné účely, odvedenie ochladenej geotermálnej vody do kanalizácie. Potrubie predizolované plastové pre bezkanálový podzemný rozvod.