Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 2004

Dataintercomp – výrobné haly Hanušovce n/Toplou, inv. Dataintercomp Košice
Osadenie kotlov na drevný odpad o výkone 2 x 120 kW pre potreby dielní a administratívy, zaregulovanie rozvodu.
Obchodné centrum Saller-Kaufland Toryská ul. Košice, inv. Casta Nitra
Teplofikácia obchodných priestorov s odovzdávacou stanicou o výkone 1,6 MW, napojenie vzduchotechniky, fakturačné meranie spotreby tepla, osadenie zdroja chladnej vody a rozvody.
Dom dôchodcov Oravská Lesná, inv. VÚC Žilina
Teplovodná kotolňa s podzemnou stanicou propánu o výkone 240 kW, hydraulické zaregulovanie rozvodov a termostatizácia.
Rekonštrukcia základných škôl ul. Užhorodská, Krosnianska 4, Valaliky, inv. VÚC Košice
Termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodov UK. pri stavebnom zateplení objektov, rekonštrukcia vzduchotechniky a rozvodov TUV.
Hotel Belá – optimalizácia kotolne Košická Belá, inv. USS Services Košice
Štúdia alternatív zdroja tepla na propan s využitím drevnej štiepky, za úcelom zníženia prevádzkových nákladov hotela.
NsP Kráľovský Chlmec – rekonštrukcia, inv. NsP Kr. Chlmec
Rekonštrukcia parnej kotolne o výkone 4,8 t/h pary na kombináciu teplovodnej kotolne s osadením vyvíjaca pary, zónové regulačné stanice objektov.
Rekreačné zariadenie Zlatá Idka, inv. Chemako s.r.o. Košice
Rekonštrukcia kotolne na propan o výkone 280 kW, podzemná stanica LPG, osadenie solárnych kolektorov pre ohrev TUV a bazénovej vody, osadenie tepelného cerpadla vzduch- voda o výkone 31,5 kW.
Teplofikácia SPP a.s. OZ Poprad, inv. SPP Poprad Hodžova ul.
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva celého areálu s koncepciou centrálnej kotolne výkonu 500 kW a objektovými regulačnými uzlami UK.