Ing. Alexander Lieskovský
autorizovaný stavebný inžinier

Kukučínova 23
040 01, Košice

tel/fax: 055/ 625 75 76
mobil: 0905 445 713
e-mail: lieskovsky@tepelprojekt.sk

Referencie

Rok 1996

Športovo rekreačný areál Rákoczi – Borša
Elektrokotoľna výkonu 900 kW, ohrev bazénov termálnou vodou cez odovzdávaciu stanicu s úpravnou vody, vykurovacie rozvody podlahové.
Zateplenie bytových domov sústavy T06B a T08B Košice
Termostatizácia vykurovacieho rozvodu vo vzťahu k zatepleniu objektov.
Prenosné kotolne pre DPMK a Mincovňu Kremnica
Osadenie prenosných kotolní o výkone 1,2 MW, napojenie na jestvujúce rozvody.
Rímsko – katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda Košice
Odovzdávacia stanica horúca voda – teplá voda o výkone 750 kW, podlahové vykurovanie.
Ústavný súd Slovenskej republiky – Hlavná 72 Košice
Elektrovykurovanie rekonštruovanej budovy.
Rekonštrukcia hotela Bankov Košice
Plynová kotolňa o výkone 450 kW, ohrev bazénovej vody, podlahové vykurovanie, vzduchotechnika.
Tržnica Revúca
Vonkajšie predizolované rozvody z kotolne, radiátorové vykurovanie.
Spracovanie oceliarenskej trosky VSŽ Košice
Odovzdávacia stanica výkonu 350 kW, vykurovacie rozvody.
Plynová kotolňa Plešivec
Centrálna sídlisková kotolňa výkonu 1,6 MW.
Polícia - sídl. Dargov. hrdinov Košice
Úprava odovzdávacej stanice, vykurovací rozvod v objekte.
Zaregulovanie sekundárnych rozvodov pre OS 1205 a OS 1208 Košice
Hydraulické zaregulovanie vonkajších rozvodov od odovzdávacej stanice po bytové domy.
Rekonštrukcia objektu ul. Bačíkova 18, Košice
Plynová kotolňa o výkone 800 kW, rekonštrukcia vykurovacích rozvodov.
Rekonštrukcia bytového domu Krkonošská ul. Praha
Bytové zdroje tepla na piatich podlažiach, vykurovacie rozvody